برچسب ها: حیات فکری

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانگفتارهایی در تاریخ و فرهنگ (مجموعه مقالات سید فتح الله مجتبائی)

نویسندهسید فتح الله مجتبائی

ناشرمرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰نسخه

شابک6-98-6326-600-978

عنوانالحیاة الفکریة فی الحلة خلال القرن التاسع الهجری

نویسندهیوسف الشمری

ناشردار التراث

تاریخ چاپ۱۴۳۴ ق

مکان چاپنجف اشرف