برچسب ها: سمیه سادات طباطبایی

۲ کتاب

کتاب ها

عنواندین و قدرت: خوانشی نو از حاکمیت

نویسندهمحمد شحرور

ناشرنشر مروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰نسخه

شابک0-613-191-964-978

تعداد صفحات۵۲۶ص

عنوانگستره تمدن اسلامی در قرون میانی

نویسندهمحمد مونس عوض

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران