برچسب ها: علی شریعتی

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانمجموعه مقالات همایش علی شریعتی و دانش تاریخ

نویسندهنویسندگان

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

عنوانحاشیه‌های استاد مطهری بر آثار دکتر شریعتی جلد اول: اسلام شناسی

نویسندهمرتضی مطهری

ناشرصدرا

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم