برچسب ها: یهودیت

۲ کتاب

کتاب ها

عنوانراه های ابریشم: تاریخ جهان از دیدگاهی نو

نویسندهپیتر فرانکوپن

ناشرنشر مرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰ نسخه

شابک0-470-213-964-978

تعداد صفحات۵۸۰ص

عنوانرویکرد یهودیت به ادیان دیگر

نویسندهرضا گندمی نصر آبادی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپقم