۲۴۰۷
۰
۱۳۸۴/۰۹/۱۵

فريدون توللي و قصيده خاکبوس او در ستايش امام رضا عليه السلام

پدیدآور: رسول جعفريان
به ديده ، سرمه کند ، خاک ِ آستان ِ رضا را
دلي ، که مرکبِ همت کند ، سمند ِ قضا را
بزرگوار امامي ؛ که فيض ِ رحمت ِ عامش
به زير ِ چتر ِ هنايت گرفته ، شاه و گدا را
مقيم ِ کوي ِ وصالش ، گره ز دل بگشايد
چو برگ ِ غنچه ، که بيند به خود ، نسيم صبا را
اگر شکسته دلي ، مومياي ِ رحمت ِ او جو
که در خزانه ي او جسته ام ، کليد شفا را
ز بوريا ، به سريرت نهد ، به دست ِ عنايت
نبويد از تو ، چو با داغ ِ سينه ، بوي ِ رياي را
علي ، جمال ِ خدا ديد و ، در نهاد ِ تبارش
توان ، معاينه ديدن ، کمال ِ لطف ِ خدا را
تو ، گر رضاي ِ رضاجويي ، از سزاي ِ سزابه
که دررضاي ِ رضا ديده ام ، سزاي ِ سزارا
به ناخدايي او ، هر که دل به موج فنا زد
به خاک ِ تيره فشاند ، سبوي ِ آب ِ بقا را
سخن ، دراز نويم ، که وصف ِ طره ِ ليلي
به گرد ِ گردن ِ مجنون نهد ، کمند بلا را
به کيمياگريش ، در نهاد ِ تيره ي خود بين
نه برق ِ گنبد زرين و ، بارگاه ِ طلا را !
به يک کرشمه ، هزاران غمت ، ز دل بزدايد
دمي ، که بر تو گمارد ، نگاه ِ عقده گشا را
ترا ، به پوزش ِ آن جان ِ پرگناه ِ تو بخشد
به گونه هاي ِ تو ، گر بنگرد ، سرشک ِ صفا را
درآو ، خاک ِ درش ، توتياي ِ ديده ِ خود کن
به پيش آنکه ، نيوشي به جان ، خروش ِ درارا
تو برگ ِ زردي و ، برسان ِ تند باد ِ خزاني
نقيب ِ مرگ ، به گوشت زند ، صفير ِ صلا را
دلي ، که قبله گهش ، خاک ِ آستان ِ رضا شد
دگر ،رها نکند ، آستين ِ قبله نما را
سراي ِ عاريت است اين جهان و همت ِ پاکان
نهاده پيش تو ، مفتاح ِ گنج ِ هر دو سرا را
خطا بود ، که ضمانش ، به جان و دل نپذيري
کسي که ، ضامن ِ جان گشته ، آهوان ختا را
به استخوان لثامت ، گلوي ِ کس نخراشد
کريم ما ، که به يغما سپرده ، خوان ِ عطا را
تو ، زهر ِ خوشه ي انگور بين و ، حيله ي مأمون
که از زمانه برانداخت ، راه و رسم ِ وفا را
امام ِ ما ، که روانش خجسته باد ، دمادم
زند خروش ، که برکن ، بناي ِ جور و جفا را
زند خروش ، که گر کين ِ من ، به معرکه ، خواهي
به کين ِ هر چه ستمگر ، گشاده دار لوا را
رضا ، نه از پي ِ تسليم خواندت ، به شهادت
که در عزاي ِ شهيدان ، کشي ز مهلکه پا را !
درين زمانه ، هزاران رضاست ، بندي ِ مأمون
تو بر گشاده به ظالم ، زبان ِ مدح و ثنا را
به تيغ تيز ، گرست دست مي رسد نپسندد
خداي ِ عز و جل ، از تو ، دست ِ عجز و دعا را !
خيانت است ، خموشانه ، سر به سجده نهادن
به گوش ِ مسلم و ترسا رسان خروش ِ رساسرا
روان ِ عالمي ، از مار ِ سامري ، بگدازد
اگر که موسي ِ عمران ، نهد به گوشه عصا را
کمر ، به خدمت ِ ارباب ِ جور و مفسده بستن
جنايتي است ، قوي پنجگان نيزه ربا را
دلي ، که قصد ِ ستمگر کند ، به جوشن ِ ايمان
دلاورانه ، به خون شويد ، آستين ِ قبا را
لگام ِ خامه نگيرد اگر ، به چامه فريدون
سمند ِ فکرت ِ او ، بشکند حريم ِ ادا را
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

دشواری های کتابخانه های دیجیتال در ایران (مصاحبه با همشهری، دوشنبه، دهم شهریور 1399)

رسول جعفریان

گفتگویی است با روزنامه همشهری در باره دشواری های کتابخانه های دیجیتال در ایران و نیازی که ما به انقل

تقسیمات علوم در میان مسلمانان و مسأله مفهوم علم در آن

رسول جعفریان

در باره تقسیمات علوم، هم از نظر متون، و هم مقالاتی که نوشته شده، کارهای فراوانی شده است. این مقال که

منابع مشابه بیشتر ...

شیخیه و یک رؤیا

رسول جعفریان

گزارش اجمالی است در باره باوری که شیخیه بر اساس آن به شیخ احمد احسایی به عنوان یک حدیث شناس واقعی نظ

سید مرتضی، نقد احادیث مربوط به حیوانات و پرندگان و مسأله تنجیم

رسول جعفریان

سید مرتضی، نقطه اوج عقل گرایی در تفکر شیعی است، به طوری که بسیاری از آراء او متمایز از پیشینیان بود

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

يک گزارش و سه سند در باره حجاج ايراني در راه جبل

رسول جعفريان

یش از یک هزار و سیصد سال، ایرانیانی که عازم حج بودند از راه جبل، به مکه می رفتند. این راه، حد فاصل ک

نشانه ها 11 _ 15

رسول جعفريان

نشانه ها گزيده اي است از نکات برگزيده در حوزه کتاب و تاريخ. اين سري در وبلاگ بنده در خبرآنلاين با تص