۶۲۰
۰
۱۳۹۶/۳/۱۲
وضعیت زنان در عصر صفوی(از دید سیاحان اروپایی)

وضعیت زنان در عصر صفوی(از دید سیاحان اروپایی)

پدیدآور: زینب حاتم زاده ناشر: نشر برگ زیتونتاریخ چاپ: ۱۳۸۷مکان چاپ: تهران

خلاصه

در زوایای تاریخ ایران زنان در جامعه ایرانی نیمی از جمعیت و یا حتی بیشتر را تشکیل می دهند. چرخش چرخ های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی با همکاری آنان به گردش در می آید و به پیش می رود. در کتابی که پیش رو دارید وضعیت زنان در عصر صفوی بررسی شده است. این اثر سعی داشته نقش زنان را در عرصه های گوناگون از دید سیاحان اروپایی به قلم بکشد.

معرفی کتاب

بررسی مسأله مهمی چون روزگار زنان در عصر صفوی که نزدیک به دو قرن و نیم به طول انجامیده و به نسبت ادوار قبل و بعد خود، روزگاران ثبات جامعه ایرانی محسوب می شود، کار مشکلی است و مطالعه آن همه اسناد و کتبی که از مؤلفان ایرانی و جهانگردان خارجی بر جای مانده، خود اقدامی سترگ و وقت گیر بود. چه در مسأله مانحن فیه هر کس از صاحب  قلمان ایرانی و خارجی به گونه ای سخن رانده اند و به تناسب فهم خود از مسائل روز، به تبیین نکات و امور پرداخته اند. به همین دلیل است که در مطالعه آثار متعدد به جا مانده از دوران صفویه هر کس  نه تنها با مجموعه ای عظیم از اطلاعات و آگاهی ها در مورد زنان سروکار دارد، بلکه با تنوع فوق العاده ای از نظرها نیز مواجه می شود که گاه بیش از هر چیز نماینده دید مخصوص صاحبان آثار است. در این که زن، نیمی از عنصر زنده جامعه را در هر دوره ای تشکیل می دهد، تردیدی وجود ندارد و اما درباره نوع مسئولیت ها، تقسیم مشاغل اجتماعی و نقش های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و...گروه نسوان، همیشه سخن ها یکسان نیست و خلاصه این که اگر در نظر آورده شود که حدود شصت سال درصد مردم ایران در گذشته های تاریخی ساکن روستاها بوده اند و سی درصد آنان به صورت قبیله و عشیره ای زیسته اند، و فقط ده درصد از کل جمعیت را می توان شهری تلقی کرد. حدود فعالیت هر یک از آنان، به تبع شرایط زیستی متفاوت بوده است. آنگاه می توان یه یکی از علل اساسی تفاوت برداشت های محققان و مؤلفان کتب پی برد. با وجود این که حکومت صفویان، به اقتضای سنت طولانی سلطنت در ایران و نیز به اقتضای شرایط روزگار خود، حرمسراهای بزرگی تشکیل می داده اند و در این زمینه قصد رقابتی جدی با حکام عثمانی معاصر خود داشته اند، تردیدی نیست که شأن و مرتبت زن در تمامی مراحل حکمرانی این سلسله از اعتبار خاصی برخوردار بوده است و نه تنها به زنانی بر می خوریم که در عرصه های پیکار حضور مؤثر داشته اند، بلکه زنانی بوده اند که در پهنه سیاست میدان داری کرده اند و نیز بانوان متعددی که همیشه در صحنه ادب و فرهنگ جلوه داشته اند و به شعر و نثر اقبال نشان داده اند. 

فهرست فصل های کتاب:

فصل اول: زن و خانواده عصر صفوی

فصل دوم: زن در جامعه

فصل سوم: زن و فعالیت های سیاسی

فصل چهارم: زن و فعالیت های اقتصادی

فصل پنجم: زن در فعالیت های فرهنگی

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نقد ادله ی خلافت

نقد ادله ی خلافت

نجم الدین طبسی

این کتاب ضمن بیان مهم ترین ادله ی قرآنی و روائی اهل سنت در اثبات خلافت خلفا، استدلالات قرآنی ایشان ر

سرداران ایرانی و اعراب در شامگاه ساسانیان

سرداران ایرانی و اعراب در شامگاه ساسانیان

حمید کاویانی پویا

با توجه به اینکه سلسله ی ساسانی یکی از برجسته ترین ادوار تاریخی ایران زمین و عملکرد بزرگان و ایدئولو

منابع مشابه

گسترش تشیع در قفقاز در عصر صفویه

گسترش تشیع در قفقاز در عصر صفویه

مفتون حسین اف

صفویه بیش از دویست سال بر منطقه قفقاز نفوذ و تأثیر داشتند. یکی از تأثیرات مهم ایشان در این منطقه گست

علاقة العثمانیین بالامام یحیی فی ولایة الیمن (1322 ـ 1337 ق / 1904 ـ 1918 م)

علاقة العثمانیین بالامام یحیی فی ولایة الیمن (1322 ـ 1337 ق / 1904 ـ 1918 م)

فؤاد عبدالوهاب علی الشامی

کتاب حاضر به بررسی روابط سیاسی دوران پراهمیتی از حکومت امام یحیی در سال‌های 1322 ـ 1337/ 1904 ـ 1918

دیگر آثار نویسنده

روابط صفویه با فرانسه (از اواخر قرن 17 تا اوایل قرن 18)

روابط صفویه با فرانسه (از اواخر قرن 17 تا اوایل قرن 18)

زینب حاتم زاده

کتاب پیش رو روابط دولت فرانسه و صفویه را از اواخر قرن 17 تا اوایل قرن 18 مورد پژوهش و بررسی قرار می