۲۱۷۹
۰
۱۳۸۴/۱/۲۵
چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران ( 1343 - 1356)

چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران ( 1343 - 1356)

پدیدآور: روح الله حسينيان

معرفی کتاب

چهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران دنباله چند عنوان کتاب ديگر است به قلم همين مؤلف با عناوين «تاريخ سياسي تشيع تا تشکيل حوزه علميه» ، «بيست سال تکاپوي اسلامي شيعي در ايران» (سالهاي 1320 – 1340) و «سه سال ستيز مرجعيت شيعه» (1340 – 1343) .
مجلد حاضر اختصاص به سالهاي 1343 تا 1356 دارد که در آن از تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي اين دوره سخن گفته شده است.
بدين ترتيب يک دوره تاريخ شيعه تا آغاز انقلاب اسلامي در اين مجلدات آمده است.

منابع کتاب عمدتا عبارت از تواريخ و خاطراتي است که در باره اين سالها طي سالهاي اخير نوشته شده است. علاوه بر آن، از اسناد موجود در مرکز اسناد تاريخي هم که شامل بخش مهمي از اسناد سياسي و رجال اين دوره مهم تاريخي مي شود استفاده شده است.

انتخاب اين عنوان براي کتاب از آن روست که مؤلف معتقد است که در جريان ضعف نظام هاي سياسي و عدم کارائي آنها، ايدئولوژي هاي رقيب پديد مي آيند و در نهايت هر کدام از آنها که توانمندتر باشد به پيروزي مي رسند.
با ضعف سيستم شاهنشاهي براي اداره کشور، انديشه هاي اسلامي و مارکسيستي و ملي پديد آمدند و قوي ترين آنها که انديشه شيعه بود به پيروزي رسيد.
کتاب از دو بخش اساسي و هر بخش از چندين فصل تشکيل شده است

بخش اول: فساد و ناکارآمدي رژيم
شامل سه فصل با عناوين: فساد اخلاقي دربار، فساد سياسي دربارو ناکارآمدي اقتصادي. طولاني ترين بخش فساد سياسي رژيم است که در باره ساواک، سانسور، احزاب سياسي و وابستگي خارجي بحث شده است.

بخش دوم کتاب: طرح و تقابل ايدئولوژي ها
در اين بخش يک فصل درباره ايدئولوژي سازي رژيم شاه ، جشن هاي 2500 ساله و تغيير تاريخ و غيره است.
فصل دوم ايدئولوژي هاي رقيب که در آن از ملي گرايي، نهضت آزادي، حزب توده، سازمان چريکهاي فدايي خلق، سازمان مجاهدين بحث شده است.
فصل سوم ايدئولوژي و مبارزات نيروهاي مذهبي که در ان از امام خميني و روحانيت به تفصيل بحث شده و روش امام در مبارزات بيين شده است. بحث از حسينيه ارشاد و گروه هاي انقلابي ديگر هم در ادامه آمده است.
آخرين بحث ها مقدمات ظهور مسائل انقلاب اسلامي در سال 1356 مي باشد.
مؤلف تلاش کرده است تا از مجموعه اي از مسائل و عوامل اعم از سياسي و فرهنگي که در اين دوره سيزده ساله مطرح بوده بحث کند و تأثير آن ها را در ايجاد زمينه هاي انقلاب اسلامي نشان دهد.

متن کتاب 902 صفحه است. فهرست منابع تا ص 916 و بعد از آن فهرست اعلام و اماکن.
نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

سفرنامه تفلیس به انضمام نخستین رساله در تعلیم و تربیت جدید در عهد قاجار

سفرنامه تفلیس به انضمام نخستین رساله در تعلیم و تربیت جدید در عهد قاجار

میرزا تقی خان انصاری کاشانی

سفرنامه تفلیس یکی از مجموعه سفرنامه‌های ایرانیان به فرنگ در صد و پنجاه سال پیش است. این سفرنامه گزار

نام های باستانی استان میانه (مرکزی)

نام های باستانی استان میانه (مرکزی)

مصطفی پاشنگ

نام های باستانی گزارش کننده هم زبانی و فرهنگ چند ساله مردم ایران است که تنها در استان میانه (مرکزی)

منابع مشابه بیشتر ...

تعامل حکومت صفویه با اقلیت های دینی و مذهبی

تعامل حکومت صفویه با اقلیت های دینی و مذهبی

حسن احمدیان دلاویز

این کتاب در پنج فصل و یک خاتمه به همراه فصلی در کلیات تنظیم شده است. تبیین همکاری و تعامل مثبت و ساز

خلقت نوری پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل البیت علیهم السلام در اندیشه امامیه نخستین

خلقت نوری پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل البیت علیهم السلام در اندیشه امامیه نخستین

امداد توران

بحث خلقت نوری پیامبر صلی الله علیه و آله و اهل البیت علیهم السلام در زمره مهم ترین مباحث پیامبر شناس