۲۶۴۰
۰
۱۳۸۴/۴/۱۱
تاريخ الکوفة

تاريخ الکوفة

پدیدآور: السيد حسين بن احمد البراقي الکوفي مصحح: ماجد بن احمد العطية

معرفی کتاب

کوفه از پر سر و صدا ترين شهرهاي اسلامي در قرن اول و در کنار حجاز و شام به مرکزيت مکه و دمشق جزو معروف ترين شهرهاي اسلامي در دو قرن نخست هجري است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

از آنجا بيشتر مورخان صدر اسلام از منطقه عراق بودند، در تاريخ نويسي خود توجه ويژه اي به اين شهر داشتند و به همين دليل با خواندن آثاري مانند تاريخ طبري يا انساب الاشراف يا اخبار الطوال مي توان اطلاعات جامعي در باره شهر کوفه به دست آورد. اين شهر از مراکز اصلي شيعه در طول تاريخ پررونق خود در قرون نخستين بوده و زماني براي نشان دادن تشيع قم به اين شهر کوفه صغير اطلاق مي شد که حکايت از عمق تشيع کوفه دارد.

با ساخته شدن بغداد در آغاز نيمه دوم قرن دوم هجري به مرور از اهميت کوفه کاسته شد و به رغم آن که تا حوالي يک قرن بعد کم و بيش يادي از آن در منابع هست اما به مرور گويي از صحنه جغرافياي عراق محو مي شود.

با اين حال برآمدن نجف و آباد شدن آن و نزديکي آن به کوفه سبب شد تا بار ديگر اين شهر تاريخي بتواند به حيات نيم بند خود در تاريخ ادامه دهد و تا به امروز کمابيش هويت تاريخي خود را حفظ کند.

در باره کوفه آثار فراواني در زبان هاي مختلف نوشته شده است. برخي از اين آثار عبارتند از:

اتجاهات المعارضة في الکوفة / ابراهيم بيضون

خطط الکوفة / لويي ماسينيون

تخطيط مدينة الکوفة / کاظم الجنابي

الحياة الاجتماعية و الاقتصادية في الکوفة / محمد حسين زبيدي

کوفه پيدايش شهر اسلامي / هشام جعيط

کوفه و نقش آن در قرون نخستين اسلامي / محمد حسين رجبي

تاريخ الکوفه / کامل سلمان الجبوري

و آثار ديگر.

کتاب تاريخ الکوفه از سيد حسين بن السيد احمد البراقي الکوفي (م 1332) از آثار يکدست و منظمي است که نزديک به يک صد سال پيش در باره تاريخ اين شهر اسلامي نوشته شده است. اثر ياد شده در چاپ جديد با افزوده ها و استدراکات سيد محمد صادق آل بحر العلوم (م 1399 ق) چاپ شده و اخيرا هم با تحقيق ماجد بن احمد العطيه به شکل بسيار زيبايي چاپ شده است.

اين اثر پيش از اين به فارسي هم در آمده که طبعا ترجمه آن بر اساس چاپهاي قديمي است.

کتاب تاريخ کوفه در واقع يک تاريخ محلي به سبک آثار قديمي است که روش هاي نوين هم در تأليف آن مورد توجه بوده است. تاريخ، جغرافيا و رجال و نيز آثار تاريخي آن از موضوعاتي است که مورد توجه مؤلف بوده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

منابع مشابه بیشتر ...

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

اسب کربلا زیست مذهبی مسلمانان در هند

دیوید پینالت

این کتاب ثمره ی پژوهش یک محقق غربی در جامعه ی شیعیان هند است و مبتنی بر مشاهدات، تجربیات، اطلاعات و

اصلاحات ارضی؛ مجموعه ی گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران 60

اصلاحات ارضی؛ مجموعه ی گوشه هایی از تاریخ معاصر ایران 60

رسول مهربان

آنچه پیش رو دارید، گزارشی تحلیلی و انتقادی از مهم ترین برنامه «انقلاب شاه و مردم» است که نویسنده به