۶۴۵
۰
۱۳۹۳/۸/۲۴
فناوری و فرهنگ آسیاب‌ها در ایران

فناوری و فرهنگ آسیاب‌ها در ایران

پدیدآور: غلامحسین صالحی ناشر: ترفندتاریخ چاپ: ۱۳۹۳مکان چاپ: تهران

خلاصه

فناوری و فرهنگ آسیاب‌ها تاریخ چگونگی پیدایش آسیاب‌ها در جهان و شیوه‌های گوناگون ساخت و پرداخت و نگهداری آن‌ها را بیان می‌کند.

معرفی کتاب

چرخ آسیاب که می‌گردد زندگی را همچون گردش زمین، سامان می‌دهد تا انسان گرسنه و سرگردان پیشین به انسان آسوده و سیر تبدیل شود. انسان در آغاز زمین را شناخت سپس نیروهای پیرامون و سرانجام ابزار و فنون بقا را تا در برابر مشکلات توان ایستادگی و ماندگی یابد. یکی از ضروری‌ترین و شایسته‌ترین این فنون اختراع آسیاب‌ها بوده که یادگار دوران پس از عصر نوسنگی است. آسیاب‌ها در فراهم ساختن اصلی‌ترین غذای آدمی نان نقش اساسی داشته و دارند.

فناوری و فرهنگ آسیاب‌ها تاریخ چگونگی پیدایش آسیاب‌ها در جهان و شیوه‌های گوناگون ساخت و پرداخت و نگهداری آن‌ها را بیان می‌کند. همچنین شناختی نسبتا علمی را به آسیاب‌ها و فرهنگ مبتنی بر آن‌ها در ایران ارایه می‌کند.

فهرست مطالب کتاب به ترتیب زیر است:

پاره اول: گردآوری اطلاعات موجود و پیشینه آسیاب

پاره دوم: تنوع آسیاب‌ها در ایران و کاربری هر یک از آن‌ها

پاره سوم: آسیاب‌های آبی استان خوزستان

پاره چهارم: شناسایی و معرفی دهستان مرغاب

پاره پنجم: آسیاب‌های آبی منطقه چم‌ریحان مرغاب

پاره ششم: ویژگی‌های فنی آسیاب‌های آبی منطقه

بررسی شیوه ساخت آسیاب‌های آبی در منطقه چم‌ریحان

پاره هفتم: بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آسیاب‌ها در منطقه مرغاب

بررسی شیوه ساخت آسیاب‌های آبی در منطقه چم‌ریحان

پاره هشتم: مقایسه آسیاب‌های سنتی و صنعتی

پاره نهم: علل تخریب آسیاب‌های آبی و ارایه پیشنهادها

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نخستین دهکده‌های خلیج فارس در هفت هزار سال پیش

نخستین دهکده‌های خلیج فارس در هفت هزار سال پیش

علیرضا عسکری چاوردی و ...

پژوهش حاضر در خصوص شناخت نخستین دهکده های هزاره پنجم پیش از میلاد انجام شده است.

تداوم و تحول تاریخ نویسی در ایران عصر قاجار

تداوم و تحول تاریخ نویسی در ایران عصر قاجار

عباس قدیمی قیداری

این پژوهش درباره تاریخ‌نویسی ایرانی در عصر قاجار است و دوره زمانی آن از تأسیس دولت قاجار تا انقلاب م