۹۱۳
۴۵۳
۱۳۹۵/۹/۲۸
زروان در حماسه ی ملّی ایران

زروان در حماسه ی ملّی ایران

پدیدآور: حمیدرضا اردستانی رستمی ناشر: شیرازهتاریخ چاپ: ۱۳۹۴

خلاصه

شناخت باورها و آیین باستانی و بازنگری در پیدایش و فراز و فرود آن ها ، میان خوانندگان امروزی و نسل با استقبال بیش تری نسبت به گذشته رو به رو شده است. مجموعه پیش رو که "زروان در حماسه ی ملی ایران " نام دارد ، از دو بخش جداگانه ؛ اما در پیوند باهم شکل گرفته است. در بخش نخست ، در قالب هشت گفتار به ایزد زروان و زروان گرایی در تاریخ و فرهنگ ایران ، از ادوار باستانی تا عهد اسلامی پرداخته شده است . در بخش دوم نیز در نُه گفتار ، نمود های زروانی در ذهن فردوسی و شاهنامه اش که یادگاری ست از روزگار نخست ،آشکار شده است.

معرفی کتاب

زروان در حماسه ی ملّی ایران

حمیدرضا اردستانی رستمی

نشر شیرازه

1394

شناخت باورها و آیین باستانی و بازنگری در پیدایش و فراز و فرود آن ها ، میان خوانندگان امروزی و نسل با استقبال بیش تری نسبت به گذشته رو به رو شده است. مجموعه پیش رو که "زروان در حماسه ی ملی ایران " نام دارد ، از دو بخش جداگانه ؛ اما در پیوند باهم شکل گرفته است. در بخش نخست ، در قالب هشت گفتار به ایزد زروان و زروان گرایی در تاریخ و فرهنگ ایران ، از ادوار باستانی تا عهد اسلامی پرداخته شده است . در بخش دوم نیز در نُه گفتار ، نمود های زروانی در ذهن فردوسی و شاهنامه اش که یادگاری ست از روزگار نخست ،آشکار شده است. نگارنده به پیروی از شناسندگان و پژوهندگان تاریخ ادیان ایرانی ، اندیشه زروانی را مذهب یا اندیشه ای منشعب از دین زردشتی ،انسان دارای اختیار ایست ؛ در حالی که در باور زروانی ، زروان تقدیر مردمان و موجودات را تعیین می کند. در اندیشه زروانی ، نسبت به جنس زن بدبینی وجود دارد و زن یاری گر اهریمن پنداشته شده است که البته در متن های زردشتی نیز چندان نگاه مثبتی به زن وجود ندارد ؛ امّا کمی معتدل تر است . هم چنین در باور زروانی ، گیتی ساخته ست اهریمن است ؛ در حالی که در دین زردشت ، جهان را هزمزد آفریده و اهریمن است که بدان تاخته و آن را آلوده کرده است .آنچه درباره ی اندیشه های زروانی گفته شد ، با مطالعه در متن هایی چون مینوی خرد ، بندهش و وزیدگی های زادسپرم ، به خوبی آشکار می شود و نگارنده در هنگام سخن گفتن از باورهای زروانی ، به این متن ها مراجعه کرده و در توضیح اندیشه های زردشتی سره ، به متن های بنیاد گرا چون دین کرد، شکند گمانیک ورزا ، روایت پهلوی و...استفاده می کند. 

 

فرهودی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

اعظم فولادی پناه، مهشید کبیری

پژوهش حاضر در تلاش است با وجود گستردگی محدوده ی زمانی تحقیق (1399-1361ق) علاوه بر بهره مندی از کتب پ

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

راضیه نجاتی حسینی

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلا