۶۸۶
۷۲
۱۳۹۵/۱۲/۱۴
ابعاد حاکمیت در میراث امیرمؤمنان (علیه السلام)

ابعاد حاکمیت در میراث امیرمؤمنان (علیه السلام)

پدیدآور: سعیده غروی ناشر: انتشارات دانشکده اصول الدین تاریخ چاپ: ۱۳۹۱مکان چاپ: قم

خلاصه

موضوع این نوشتار، بررسی ابعاد حاکمیت در میراث امیرمؤمنان (ع) است و هدف از آن پردازش مدیریت عینی آن حضرت در متن جامعه انسانی است؛ که با توجه به منابع گرانقدر اسلامی نگاشته شده است. اثر حاضر سعی در پردازش نظام های حکومتی امام علی (ع) دارد و به بررسی اهداف، برنامه ریزی، سازماندهی، توصیه و هدایت گری های متناسب با هر نظام می پردازد.

معرفی کتاب

دوران کوتاه حاکمیت امیرمؤمنان علی ابن ابی طالب (علیه السلام) جامع و ماندگار از نظام حکومتی اسلام است که ثمرۀ آن تأمین امنیتی است که پایه های آن در زمان حاکمیت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) پی ریزی شده است. تک تک نظام های این حاکمیت، قابل تأسی حاکمان عدالت خواهی است که حاکمیت بر محور ارزش های دینی و انسانی را طالبند و برای قدرت و مناصب سیاسی، ارزش ذاتی قائل نیستند؛ بلکه آن را پیمانی از سوی خداوند می دانند که در قبال آن، بر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم ساکت نمانده و حکومت را برای خدمت در جهت نهادینه کردن ارزش های دینی و فضیلت های  انسانی، سازماندهی می کنند. مدیریت امیرمؤمنان علیه السلام نگرشی شگرف به شایسته سالاری را ترسیم می کند که در جهت تحقق حق محوری، قانون مداری و عدالت گستری برنامه ریزی شده است. کنترل و نظارت در این سازمان با ایجاد جوّ خود کنترلی، از طریق نظارت همگانی و نیز نظارت پنهان مورد ارزیابی مداوم بوده است. در این نظام اگر چه آزادی های فردی، عقیدتی، بیان و سیاسی، مورد اعتقاد و التزام عملی بوده، اما پایبند قوانین شرعی است. در نظام اقتصادی، حفظ توازن اقتصادی و تلاش در جهت عمران و آبادانی و جلوگیری از پیدایش ثروت های نامشروع کارگزاران حکومتی، اصول مورد اهتمام امیرمؤمنان علیه السلام بوده است.

موضوع این نوشتار، بررسی ابعاد حاکمیت در میراث امیرمؤمنان (ع) در متن جامعه انسانی است؛ که با توجه به منابع گرانقدری چون: قرآن کریم، نهج البلاغه و ترجمه ها و شروح آن، کتاب های روایی، منابع تاریخی و سیره نگاری نگاشته شده و سعی در پردازش نظام های حکومتی ( اداری، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی، قضایی، امنیتی) دارد و در هر نظام به بررسی اهداف، برنامه ریزی، سازماندهی، توصیه و هدایت گری های متناسب با آن نظام از سوی امیرمؤمنان (ع) پرداخته شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول: نظام اداری

فصل دوم: نظام اجتماعی

فصل سوم: نظام اقتصادی

فصل چهارم: نظام تربیتی

فصل پنجم: نظام قضایی

فصل ششم: نظام امنیتی

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

از تاریخ روابط ادبی بدخشان با هندوستان

از تاریخ روابط ادبی بدخشان با هندوستان

حمزه واعظی امیربیگ حبیبوف

آنچه پیش رو دارید محیط ادبی سده های شانزده، هفده و هجده بدخشان و روابط آن با محیط ادبی فارسی زبان هن

آینه پژوهش شماره 141

آینه پژوهش شماره 141

نویسندگان

مجله آینه پژوهش طبق روال همیشگی خود در شماره جدید با مقالات متنوعی منتشر شده است.