۱۲۱۱
۴۳۹
۱۳۹۸/۵/۳۰
سرآغازهای تجدد شناسی فلسفی در ایران معاصر: فروغی و مسائل تجدد ایرانی

سرآغازهای تجدد شناسی فلسفی در ایران معاصر: فروغی و مسائل تجدد ایرانی

پدیدآور: مالک شجاعی جشوقانی ناشر: نشر فلاتتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۳۰۰نسخهشابک: ندارد

خلاصه

محمدعلی فروغی برای ایرانیان بیش از آنکه به عنوان «تاریخ نگار» سیرحکمت در اروپا شناخته شود، چهره ای سیاسی - ادبی است که بخش عمده ای از عمر خود را در مشاغل بسیار مهم و تأثیرگذار سیاسی گذرانده است. تألیف، ترجمه و تصحیح آثاری در ادبیات، تاریخ، حقوق، فلسفه، فن خطابه و ... گستره ی علایق و دغدغه های فروغی را نشان می دهد. فروغی این اثر را مقدمه ای برای فهم بهتر گفتار در روش دکارت قرار داده و کار خود را معرفی اجمالی تاریخ فلسفه ی اروپایی می داند. وی به جهت فهم خاصی که از دکارت و موقعیت او در فلسفه و فرهنگ اروپایی دارد، به ترجمه ی کتاب گفتار در روش دکارت اقدام کرده است. دیباچه های فروغی بر مجلدات سه گانه ی کتاب، حاوی نکات قابل تأمل و جالبی است که به خوبی نگاه او به فلسفه و تاریخ فلسفه را نشان می دهد.

معرفی کتاب

محمد علی فروغی (1321-1256ه.ش) برای ایرانیان بیش از آنکه به عنوان « تاریخ نگار» سیر حکمت در اروپا شناخته شود، چهره ای سیاسی - ادبی است که بخش عمده ای از عمر خود را در مشاغل بسیار مهم و تأثیرگذار سیاسی گذرانده است. تألیف، ترجمه و تصحیح آثاری در ادبیات، تاریخ، حقوق، فلسفه، فن خطابه و ... گستره ی علایق و دغدغه های فروغی را نشان می دهد. فروغی این اثر را مقدمه ای برای فهم بهتر گفتار در روش دکارت قرار داده و کار خود را معرفی اجمالی تاریخ فلسفه ی اروپایی می داند. وی به جهت فهم خاصی که از دکارت و موقعیت او در فلسفه و فرهنگ اروپایی دارد، به ترجمه ی کتاب گفتار در روش دکارت اقدام کرده است. دیباچه های فروغی بر مجلدات سه گانه ی کتاب، حاوی نکات قابل تأمل و جالبی است که به خوبی نگاه او به فلسفه و تاریخ فلسفه را نشان می دهد.

این طرح درصدد است با توجه به مجموعه آثار منتشر شده «از» و «درباره » فروغی و با توجه به بنیاد فکری آن، یعنی از طریق تحلیل محتوای فلسفی متن کتاب سیر حکمت در اروپا به بازخوانی تلقی فروغی از تجدد و تأثیر آن بر غرب شناسی و تجدد شناسی ایرانیان بپردازد. در این کتاب ورودی به شخصیت سیاسی فروغی نشده و فقط کارنامه ی فلسفی - فرهنگی وی از منظر مواجه با تجدد و نوع غرب شناسی و تجدد شناسی فلسفی منطوی در سیر حکمت در اروپا محل بحث قرار گرفته است. بنابراین با توجه به موقعیت محوری کتاب سیر حکمت در اروپا، پژوهش، حول محور این کتاب بوده است. فرض محوری پژوهشگر آن است که - چنانکه خود فروغی در مقدمه ی بر سیر حکمت تصریح کرده - آشنایی عمیق با تجدد از طریق مبانی فلسفی و اندیشه ای آن است و می توان کلیت تجربه و کارنامه ی فلسفی و تجددشناسی فروغی را به نحو منسجمی حول این کتاب (سیر حکمت در اروپا) بازخوانی کرد و از طریق آن به دریافتی عمیق از تجدد شناسی فروغی - و به تبع آن دریافتی از بخش قابل ملاحظه ی تجربه ی تجددشناسی فرهنگ ایرانی معاصر و نوع مواجهه ی فرهنگی ایرانی با تجدد دست یافت.

از زمان انتشار نخستین چاپ سیر حکمت در اروپا تا کنون، این کتاب نخستین و تنها مجموعه ی تاریخ فلسفه ی غرب از یونان تا اوایل قرن بیستم است که توسط یک ایرانی (فروغی) تقریر شده است. او با استفاده از تعابیر هگلی، کوشیده تا فلسفه ی جدید اروپایی و به یک معنا تجدد فلسفی به مثابه قلب تپنده ی تجدد را به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی بیاموزد. در واقع هدف اصلی فروغی معرفی دکارت و مقام او به فرهنگ ایرانی بوده است. او کوشیده است تا افکار اروپایی را به شیوه ی بیان ایرانی ارائه دهد و اصطلاحاتی را که در زبان و بیان ما سابقه نداشته است، از نو بسازد. کتاب سیرحکمت در اروپا نه تنها فهم آکادمیک و حتی عمومی و غیر آکادمیک ایرانیان از فلسفه ی غرب را شکل داده، بلکه جزو منابع اصلی و شاید بتوان گفت مهم ترین منبع غرب شناسی فلسفی بزرگانی چون مرحوم استاد مطهری (ره) بوده است.

عناوین اصلی کتاب:

مؤلفه های غرب شناسی فلسفی فروغی

فروغی و امکانات و محدودیت های رویکرد ترجمه ی فرهنگی به تجدد

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

اسلام و مسلمانان قفقاز در یک قرن اخیر

اسلام و مسلمانان قفقاز در یک قرن اخیر

محمدرضا کلان فریبایی

این کتاب به تاریخ اسلام و مسلمانان قفقاز در یک قرن اخیر پرداخته و نشان می دهد که این تحولات به نوعی

سرگذشت سایه ها ( هفتاد مقاله مجله ملانصرالدین درباره زنان و کودکان )

سرگذشت سایه ها ( هفتاد مقاله مجله ملانصرالدین درباره زنان و کودکان )

مسئله اصلی مجله ملانصر الدین مبارزه با خرافات مذهبی و مرتجعان بود. مبارزه با استبداد سلاطین و خوانین

منابع مشابه بیشتر ...

ژاپن شناسی در ایران: بررسی سیر شناخت ایرانیان از ژاپن

ژاپن شناسی در ایران: بررسی سیر شناخت ایرانیان از ژاپن

محمد نقی زاده - قدرت اله ذاکری

روابط ایران و ژاپن به عنوان دو کشور مهم و تأثیرگذار قاره ی آسیا، دارای سابقه ی طولانی تعاملات با محو

ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران (انسان شناسی، سیاست و جامعه در قرن بیستم)

ابعاد سیاسی فرهنگ در ایران (انسان شناسی، سیاست و جامعه در قرن بیستم)

دکتر نعمت الله فاضلی

این کتاب ترجمه‌ای از رساله دکترای نویسنده در «سواس» در حوزه علوم انسانی است که به ادراک تضادها و مشک