۵۱۹
۱۷۶
۱۳۹۸/۷/۱۵
تاریخ جنگل

تاریخ جنگل

پدیدآور: صادق مهرنوش ناشر: شیرازه کتاب ماتاریخ چاپ: ۱۳۹۸مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۵۰نسخهشابک: 7-02-6843-622-978تعداد صفحات: ۶۳۰ص

خلاصه

این اثر یکی از اولین تلاش هایی است که بعد از سقوط حکومت رضاشاه در شهریور 1320 و باز شدن فضای فکری و سیاسی کشور برای ثبت جوانبی چند از آن واقعه ی مهم تاریخی به عمل آمد. اما به رغم این فضل تقدم، کتاب حاضر در تاریخ نگاری نهضت جنگل که به تدریج به یکی از حوزه های درخور توجه مباحث مطرح در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد، جایگاه شناخته شده ای نیافت. یادآوری جایگاه تاریخ جنگل در عرصه ی مورد بحث، یکی از انگیزه های اصلی تجدید چاپ این کتاب است.

معرفی کتاب

این اثر یکی از اولین تلاش هایی است که بعد از سقوط حکومت رضاشاه در شهریور 1320 و باز شدن فضای فکری و سیاسی کشور برای ثبت جوانبی چند از آن واقعه ی مهم تاریخی به عمل آمد. اما به رغم این فضل تقدم، کتاب حاضر در تاریخ نگاری نهضت جنگل که به تدریج به یکی از حوزه های درخور توجه مباحث مطرح در تاریخ معاصر ایران تبدیل شد، جایگاه شناخته شده ای نیافت. در کنار عواملی چون انتشار بخش به بخش این متن در یک فاصله ی بیست ساله و احیانا لحن روایی آن که همگی در یادداشت مبسوط پژوهشگر در آغاز کتاب مورد توجه قرار گرفته است، به نوع نگاه متفاوت نویسنده نیز اشاره شده است؛ نوع نگاهی که شاید با حماسه پردازی هایی که بعدها به یک دیدگاه غالب تبدیل شد سنخیت چندانی نداشت، و احتمالا به همین دلیل نیز از همان روز اول هدف یک بی اعتنایی گسترده قرار گرفت که بخشی از آن به نظر عامدانه و آگاهانه می آید. حال آنکه به گونه ای که ملاحظه خواهد شد این کتاب به عنوان روایت یکی از ناظران این تحولات و حتی دست اندر کار آن به عنوان عضوی از اعضای تشکیلات اداری جنگل، جوانب گوناگونی از این موضوع را در برمی گیرد که در نوع خود کم نظیر است. پرداختن به بخش مهم و در خور توجه رشته حوادثی که در نهایت نهضت جنگل نام گرفت از ویژگی های این کتاب است؛ از سرآغاز این جریان به صورت بخشی از یک تحرک عمومی در سراسر ایران به دنبال کشیده شدن دامنه ی جنگ به کشور که پس از پیشامد بحران تغییر پایتخت و سرریز قوای نظامی روسیه به بخش های وسیعی از کشور برای مدتی فرونشست تا احیای مجدد این تلاش و تحرک بعد از انقلاب 1917 و فروپاشی امپراتوری تزاری که در گیلان زمینه را برای بازسازی نهضت جنگل فراهم ساخت؛ نهضتی که در یک مرحله در کنار دولت مرکزی برای مدتی اداره ی امور را برعهده داشت اما در مراحل بعد و به ویژه پس از مداخله ی نظامی بلشویک ها، در مقام تعارض با دولت مرکزی برآمد و در نهایت سرکوب شد.

وجیزه ی حاضر در دو بخش سامان یافت. بخش نخست شامل سهم و نقش مهرنوش در تاریخ نگاری جنبش جنگل است. در این بخش سعی شده تا ضمن بررسی چگونگی پیدایش تاریخ نگاری جنبش جنگل، چرایی سهم و نقش اندک مهرنوش در تاریخ نگاری مزبور مورد بررسی و نقد قرار گیرد. از این رو ابتدا به نقد درونی راوی و سپس به نقد درونی روایت مهرنوش پرداخته شد تا ضمن آشکار شدن هدف غایی از نقل روایت مهرنوش گفتمان اصلی موجود اما مستور در متن روایتش انکشاف یابد. بخش دوم که بر مجلدات پنج گانه ی تاریخ مهرنوش اشتمال دارد، به توضیحات انتقادی و ویرایش متن اختصاص یافته است. در بخش انتقادی متن یا ویرایش علمی آن، علاوه بر توضیح پیرامون اماکن و ضبط صحیح آن، سعی شده تا اسامی نادرست اشخاص با استفاده از روش تطبیقی سایر منابع، تصحیح شده، سپس مستندات تاریخی مهرنوش از روایات داستانیش تفکیک شود. البته در برخی موارد نیز، مطالبی به علت خارج از موضوع بودن حذف گردیده است که در متن بدان اشاره شده است.

یادآوری جایگاه تاریخ جنگل در عرصه ی مورد بحث، یکی از انگیزه های اصلی تجدید چاپ این کتاب است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مرگ وزیر مختار

مرگ وزیر مختار

یوری نیکلایویچ تینیانوف

کتاب حاضر رمانی است تاریخی که رویدادهای قرن نوزدهم را به تصویر می کشد. جنگ های قفقاز و ماجرای عهدنام

اطلس ایلات کهگیلویه سال 1347

اطلس ایلات کهگیلویه سال 1347

جواد صفی نژاد

تلاش برای شناخت اجتماعات مختلف عشایری ایلات کهگیلویه به روشی علمی و دانشگاهی، از دستاوردهایی است که

منابع مشابه بیشتر ...

تاریخ نگری و تاریخ نگاری اسماعیلیان (654-148ه.ق)

تاریخ نگری و تاریخ نگاری اسماعیلیان (654-148ه.ق)

علی بابایی سیاب

اسماعیلیان نخستین به دلیل تأثیرپذیری از فلسفه ی نوافلاطونی و امتزاج آن با مبانی اسلامی - شیعی خود؛ ب

درآمدی بر مبانی کلامی تاریخ نگاری اسلامی

درآمدی بر مبانی کلامی تاریخ نگاری اسلامی

مصطفی صادقی کاشانی

دانش کلام و تاریخ، ارتباط عمیق و تنگاتنگی با هم دارند. متکلمان برای اثبات برخی گزاره های کلامی به تا