۲۳۴۸
۱۰۰۱
۱۳۹۸/۱۲/۱۲
دگرگونی سیاسی در ترکیه و پیامدهای داخلی و خارجی آن: با تأکید بر دوره حزب عدالت و توسعه

دگرگونی سیاسی در ترکیه و پیامدهای داخلی و خارجی آن: با تأکید بر دوره حزب عدالت و توسعه

پدیدآور: محمدهادی مدنی ناشر: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفیتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: قمتیراژ: ۵۰۰نسخهشابک: 1-446-429-600-978تعداد صفحات: ۴۴۸ص

خلاصه

ماهیت و ابعاد دگرگونی سیاسی صورت گرفته در ترکیه و پیامدهای داخلی و خارجی آن، مسئله ی اصلی این کتاب است. به این منظور ابتدا علل، زمینه ها، ابعاد و ماهیت این دگرگونی سیاسی مورد بررسی قرار گرفته و سپس پیامدهای داخلی و خارجی این دگرگونی در عرصه های مختلف تجزیه و تحلیل شده است.

معرفی کتاب

ترکیه از مهم ترین کشورهای اسلامی است. این اهمیت، از عوامل مختلف ناشی می شود. وارث امپراتوری عثمانی بودن و به لحاظ جغرافیایی، قرار گرفتن میان مناطق بالکان، قفقاز و خاورمیانه و پل بودن میان شرق و غرب، از این عوامل به شمار می آید. این عوامل، ترکیه را از طرفی در جهان اسلام به عنوان کشوری ممتاز و صاحب نفوذ و از سوی دیگر، در نظام و روابط بین الملل، کشوری ژئواستراتژیک ساخته است.

ترکیه از یک قرن پیش به این سو، تغییر و تحولات اساسی و دگرگونی های بنیادینی را به خود دیده است. افزون بر عوامل خارجی، ریشه ی این تحولات و دگرگونی ها را می توان در نزاع ها و کشمکش های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی بین مرکز و پیرامون در اواخر امپراتوری عثمانی جست و جو کرد. از این نظر، عبور از نظم امپراتوری و تأسیس جمهوری و نظام سیاسی جدید بر پایه ی مدل دولت - ملت در 1923 را می توان نقطه ی عطف این تغییرات و تحولات و دگرگونی های بنیادین دانست. از سوی دیگر، انتقال تک حزبی به نظام تکثرگرایی چند حزبی در دهه پنجاه و حرکت جغرافیایی گروه های اجتماعی از نقاط حاشیه ای به شهرها و همچنین تغییرات جامعه شناختی در دوره جنگ سرد نیز در تاریخ معاصر این کشور، دو عامل مؤثر در تغییر و تحول ساختار نزاع بین مرکز و پیرامون به شمار می آید. بر این اساس، همچون بسیاری از تحولات دیگر در تاریخ سیاسی معاصر ترکیه، به قدرت رسیدن حزب «عدالت و توسعه» در 2002 و دگرگونی های صورت پذیرفته در دوره ی حاکمیت این حزب نیز در این بسترها شکل گرفته و با این چهارچوب نظری، قابل ارزیابی و تحلیل است. پژوهش حاضر نیز با تکیه بر الگوی تحلیلی و نظریه ی مرکز - پیرامون و نشان دادن فراز و نشیب های نزاع معاصر این دو قشر  اجتماعی، در صدد تحلیل ماهیت دگرگونی سیاسی صورت گرفته در دوره حزب «عدالت و توسعه» و پیامدهای داخلی و خارجی آن بوده است. در این راستا، از طرفی رویارویی تاریخی گروه ها و احزاب متعلق به مرکز و پیرامون در ترکیه با تأکید بر ابعاد فرهنگی و اقتصادی برجسته گردیده، و از سوی دیگر با استفاده از این زمینه و رویکرد تاریخی، چگونگی به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه، گفتمان های متعلق به این حزب مورد بحث قرار گرفته است. اگرچه درباره ی عمق و دامنه گسترده دگرگونی های این سال ها سخن بسیار است، در یک جمله می توان آن را در قبضه و مصادره شدن مرکز توسط پیرامون خلاصه کرد.

فهرست عناوین اصلی:

1- مباحث نظری

2- شکل گیری نزاع مرکز - پیرامون در دوره نظام تک حزبی و سیر تحول آن در نظام تکثرگرایی چند حزبی

3- حزب عدالت و توسعه

4- دگرگونی سیاسی در ترکیه و پیامدهای داخلی و خارجی آن

5- کودتای نافرجام 15 ژوئیه

 

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته