۹۹
۲۳
۱۳۹۹/۶/۱۶
چاپ دستی مقدماتی و پیشرفته (تاریخ و تکنیک)

چاپ دستی مقدماتی و پیشرفته (تاریخ و تکنیک)

پدیدآور: جلال الدین سلطان کاشفی ناشر: شرکت انتشارات علمی و فرهنگیتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 1-772-436-600-978تعداد صفحات: ۵۳۸ص

خلاصه

کتاب حاضر شامل ده فصل است که به بررسی هنر چاپ دستی و همچنین هنر باتیک در غرب و شرق می پردازد. در این مجموعه ابتدا به نگارش تاریخچه حکاکی و کنده کاری و سپس به تکنیک های گوناگون چاپ دستی و از این رهگذر، آشنایی با هنرمندان و آثارشان، همچنین به ابزار و مصالح کار اشاره می شود و سرانجام نویسنده به منابع و مآخذ مورد استفاده فارسی، لاتین و اینترنتی، و هم زمان به منابع تصویری ارائه شده توجهی خاص می ورزد.

معرفی کتاب

کتاب حاضر که شامل ده فصل است به بررسی هنر چاپ دستی (گراورسازی در غرب) و همچنین هنر باتیک در غرب و شرق می پردازد. دراین مجمومه، ابتدا به نگارش تاریخچه ی حکاکی و کنده کاری و سپس به تکنیک های گوناگون چاپ دستی و از این رهگذر، آشنایی با هنرمندان و آثارشان، همچنین به ابزار و مصالح کار اشاره می شود و سرانجام نویسنده به منابع و مآخذ مورد استفاده ی فارسی، لاتین و اینترنتی و هم زمان به منابع تصویری ارائه شده توجهی خاص می ورزد که در اینجا به اختصار به فصول آن ها اشاره شده است:

فصل اول: بررسی آثار کهن تا اواسط قرون وسطا- این فصل حاوی جنبه های تاریخی حکاکی غرب، از دیرباز تا اواخر سده ی چهاردهم، با توجه به آثار حکاکی پیش از تاریخ و دوران تاریخی است و در ادامه به سیر تحول آن در آثار اژه ای و یونانی و قرون وسطا پرداخته است.

فصل دوم: سیر تحول چاپ دستی در اروپا- این فصل به تاریخچه ی چاپ دستی، از اواخر سده ی چهاردهم تا امروز، اختصاص یافته که به سیر تحول و تطور آن از آغاز قرن هفدهم تا نیمه ی دوم سده ی نوزدهم پرداخته، که این خود سبب شکل گیری تکنیک و شیوه های تازه تری به خصوص از نیمه ی دوم قرن نوزدهم تا امروز شده است.

فصل سوم: آشنایی با اسلوب چاپ برجسته، گودف مسطح و نیم برجسته - در این فصل به بررسی تکنیک های مختلف و مواد و مصالح کار پرداخته شده که اهمیت بسیاری در شناخت شیوه ها دارد. در فصلو یاد شده، با نگاهی تحلیلی، به فضای تصویری شکل گرفته در چاپ های دستی آن سامان، به نقد و بررسی نظام تصویری آثار ارائه شده توجه شده و سرانجام اقدام به معرفی نمونه هایی چاپی در گستره ی چاپ برجسته، نیم برجسته، گود، خیلی گود، صاف و مجوف، با توجه به چگونگی شکل گیری ابزار، مواد و مصالح کار پرداخته شده است. در این پیوند به معرفی پرس های گوناگون به منظور نمونه گیری از قالب های چوبی، فلزی و سنگی پرداخته شده است.

فصل چهارم: آشنایی با حامل (چوب، لینولئوم، فلاکسی گلاس، فلز، سنگ و شیشه)- در این فصل سعی شده علاقمندان به این هنر با تجربه های بیشتر در روند شکل گیری آثار و جریان های تاریخی و تکنیک های نوین گوناگون آشنا شوند. در این خصوص به تاریخچه ی حکاکی و کنده کاری در ممالک غیر اروپایی توجه شده و از فصل هشتم تا دهم نیز به تاریخ، تکنیک و شیوه های جدیدتری در چاپ دستی، به ویژه به شکل گیری هنر باتیک و انشعابات آن، اشاره می گردد.

فصل پنجم: آشنایی با مواد و مصالح کار (کاغذها، مرکب ها، ورنی ها، حلال ها و واسطه ها)

فصل ششم: آشنایی با فروتاژ و پرس های چاپ دستی

فصل هفتم: آشنایی با روش مستقیم

فصل هشتم: آشنایی با روش غیر مستقیم

فصل نهم: آشنایی با سری گرافی

فصل دهم: آشنایی با واژه، تاریخ، تکنیک و شیوه  های باتیک

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

المورد/ السنة الحادی و الاربعون/ المجلد (41)/ العدد الثالث/ السنة 2014

المورد/ السنة الحادی و الاربعون/ المجلد (41)/ العدد الثالث/ السنة 2014

نویسندگان

المورد از جمله مجلات خوبی عربی است که تا کنون به طور مستمر منتشر شده است.

تا چه شود؟ بازتاب واقعه مشروطه در محموعه ای از مکاتبات تجاری حاج محمد حسین کتابفروش 1330-1325 هجری قمری

تا چه شود؟ بازتاب واقعه مشروطه در محموعه ای از مکاتبات تجاری حاج محمد حسین کتابفروش 1330-1325 هجری قمری

سیروس سعدوندیان

حضور اجتماعی و نفوذ سیاسی صنف بازرگان و تاجر در تحولات ایران معاصر یکی از مضامین مهم و شناخته شده تا