۴۸۴
۲۱۲
۱۴۰۲/۱۰/۲۴
برگ باد برده

برگ باد برده

پدیدآور: شهرزاد شریعت پناهی ناشر: نگاه معاصرتاریخ چاپ: ۱۴۰۲مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۵۵۰ نسخهشابک: 4-030-290-622-978تعداد صفحات: ۵۵۶

خلاصه

کتاب حاضر روایتی از زندگی میرزاده عشقی؛ شاعر، روزنامه نگار، نویسنده و نمایشنامه نویس دوره ی مشروطیت است که به دستور رئیس اداره ی تأمینات نظمیه در زمان نخست وزیری رضا خان ترور شد.

معرفی کتاب

سید محمدرضا کردستانی با تخلص میرزاده عشقی؛ شاعر، روزنامه نگار، نویسنده و نمایشنامه نویس دوره مشروطیت ومدیر نشریه ی قرن بیستم بود که در دوره ی نخست وزیری رضاخان، به دستور رئیس اداره ی تأمینات نظمیه (شهربانی) وقت ترور شد. وی از جمله مهم ترین شاعران عصر مشروطه به شمار می رود که از عناصر هویت ملی در جهت ایجاد انگیزه و آگاهی در توده ی مردم بهره گرفت. همچنین او را خالق اولین اوپرای ایرانی می دانند.

میرزاده عشقی از جمله پیشگامان شعر نو شناخته می شود و از نخستین ادبای معاصر ایران است که به مقوله ی شعر نو توجه نمود و پیش از نیما یوشیج اشعاری به سبک نو سرود. لازم به ذکر است که نخستین آثار نیما یوشیج برای نخستین بار در روزنامه ی قرن بیستم میرزاده عشقی چاپ شد. شاید شعرهای عشقی به علت عمر کوتاه شاعری اش هیچ گاه مجال پخته شدن پیدا نکردند، اما صراحت لهجه، نکته بینی و تحلیل بسیار فنی او درمورد تحولات سیاسی و اجتماعی دوره ی خودش بسیار مشهود است. زبان اشعار عشقی به زبان شفاهی عامه ی مردم نزدیک است که برای بیان صحنه های پرشور و مهیج سروده شده است. کتاب پیش رو روایتی از زندگی میرزاده عشقی را بیان می کند. 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

دانشنامه ی هزاره (جلد اول)

زیر نظر شورای علمی

دانشنامه یا دایرة المعارف، به کتابی گفته می شود که به ترتیب الفبایی یا موضوعی، درباره ی رشته یا رشته

منابع مشابه

ادبیات ایران در دوره ی قاجار (نثر)

ادبیات ایران در دوره ی قاجار (نثر)

مهوش واحد دوست

آثار ادبی بخشی از فرهنگ یک ملت است که بیشتر مولود اوضاع اجتماعی و سیاسی هر دوره ای است. ادبیات دوره