۲۰۵۰
۰
۱۳۸۵/۱۱/۲
ايران در راه عصر جديد (تاريخ دوره تيموري و صفوي)

ايران در راه عصر جديد (تاريخ دوره تيموري و صفوي)

پدیدآور: هانس روبرت رويمر مترجم: آذر آهنچي

معرفی کتاب

 

 

اين کتاب برخلاف اسمش چندان ارتباطي با عصر جديد ندارد مگر آن که آن را در آستانه عصر جديد بدانيم و عصر جديد را هم دوره صفوي به بعد تفسير کنيم. اما به هر روي اثري قابل توجه و جالب در تاريخ ايران است.

کتاب ياد شده شامل دو دوره مهم تاريخ در آستانه عصر جديد ايران است: نخست دوره تيموري و دوم دوره صفوي. در هر دو بخش که هر کدام تقريبا نيمي از کتاب را در بر گرفته است، بر اساس متون شناخته شده، تاريخ ايران نگاشته شده و نوع نگارش هم بيشتر نقل – تحليلي است. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

چنان که روي جلد هم آمده دوره اي که اين کتاب بدان پرداخته سالهاي 1350 – 1750 ميلادي است و اين به تاريخ هجري يعني 751  تا 1164 که حوالي مرگ نادر است.

فصل هاي مهم کتاب

ايران در دوران ما قبل صفويه

تيمور در ايران

ايران در دوران جانشينان تيمور

اهميت تاريخي تيموريان

دو سلسله ترکمن در ايران

ايران در دوران صفويه (از ص 251 به بعد)

از طريقت صوفي تا شاهي

شاه طهماسب اول

بحران دولت صفوي

آغاز نوين و تثبيت اوضاع در عهد شاه عباس اول

جانشيان شاه عباس اول

انحطاط و زوال حکومت صفوي

دولت صفوي به عنوان پديده تاريخي

اي کاش روي جلد تاريخ هجري هم زده شده بود.

و اي کاش نام کتاب تاريخ دولت هاي تيموري و صفوي يا تاريخ ايران در دوره تيموري و صفوي بود.

چاپ اول اين کتاب در سال 1380 و چاپ دوم در سال 1385 است.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نظریه توطئه و فقر روش شناسی در تاریخ نگاری معاصر ایران

نظریه توطئه و فقر روش شناسی در تاریخ نگاری معاصر ایران

عبدالله شهبازی

مبلغان مفهوم « نظریه توطئه »، به همان خاستگاهی تعلق دارند که زمانی در کوران جنگ سرد با بلوک کمونیسم،

کتیبه های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی (گورنوشته، یادبودی)(دوجلدی)

کتیبه های خصوصی فارسی میانه ساسانی و پساساسانی (گورنوشته، یادبودی)(دوجلدی)

سیروس نصراله زاده

از عصر ساسانی دو گونه کتیبه موجود است. گونه ی نخست کتیبه های دولتی یا سلطنتی هستند و دسته دوم، کتیبه

منابع مشابه بیشتر ...

حقایق

حقایق

ناشناس

حقایق متنی کهن (شاید قرن پنجم یا ششم) از نویسنده ای ناشناس است. نسخ کتاب در چین بود. هرچند کتاب در ب

زبدة الوقایع (تاریخ وان و هکاری 1266-1262ش)

زبدة الوقایع (تاریخ وان و هکاری 1266-1262ش)

میرزا موسی خان طباطبایی انصاری

این اثر دارای اطلاعات ذی قیمتی از مسائل مهم تاریخی، سیاسی، جامعه شناختی، هنری، فرهنگی، اجتماعی، اقتص