۴۲۹۸
۰
۱۳۸۴/۷/۲۱
معماري دوره پهلوي اول

معماري دوره پهلوي اول

پدیدآور: مصطفي کياني

معرفی کتاب

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

 

کتاب معماري دوره پهلوي اول اثر بديعي است که رابطه متقابل انديشه ها و افکار و روشهاي حاکم بر اين دوره را در معماري اين عصر بررسي مي کند.

دوره رضاشاه دوره پس از مشروطه شکست خورده است که فقط تجدد از آن باقي مانده است. افزون بر اين تجدد نوعي بينش نظامي گري هم که منشأ آن تربيت نخست رضاشاه است ديده مي شود.  سومين عنصري که در اين معماري به چشم مي خورد باستان گرايي است که آن هم ابزاري براي تحريف گذشته ايران جهت تغيير وضعيت فعلي بود. آنچه بود اين که اين باستان گرايي تأثير ويژه خود را در معماري دوره پهلوي اول داشته است.

بنابرين مي توان معماري اين دوره را صرف نظر از آنچه از عصر قاجار به ارث رسيده است متأثر از اين سه نکته  يعني تجدد و نظامي گري و باستان گرايي دانست.

مؤلف دانشمند اين کتاب تلاش کرده است تا مروري بر بيشتر بناهاي مهم برجاي مانده از آن دوره ، به تبيين خط و ربط فکري و هنري آنها پرداخته و آثار موجود را به خوبي تحليل کند.

فصول اين کتاب عبارتند از:

اول: آغاز دگرگوني و انتقال

دوم: تأثيرات باستان شناسي

سوم: تأثيرات باستان گرايي

چهارم: تأثيرات نظامي گرايي

پنجم تأثيرات عملکردهاي جديد

ششم: تأثيرات مدرن گرايي

هفتم: تأثيرات شهرسازي جديد

هشتم: معماران دوره پهلوي اول

نهم: ويژگي هاي معماري دوره پهلوي اول

دهم: نتيجه گيري

در پايان تصاوير و نقشه هاي فراوان و نيز اسنادي در ارتباط با موضوع بحث ارائه شده است. کتاب با داشتن فهرست اعلام استفاده از خود را آسان تر کرده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

اعظم فولادی پناه، مهشید کبیری

پژوهش حاضر در تلاش است با وجود گستردگی محدوده ی زمانی تحقیق (1399-1361ق) علاوه بر بهره مندی از کتب پ

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

راضیه نجاتی حسینی

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلا

منابع مشابه بیشتر ...

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

مکارم الاخلاق: شرح حال امیرعلی شیرنوایی

غیاث الدین بن همام الدین خواندمیر

مکارم الاخلاق تنها شرح حال امیرعلی شیر - که بر پایه ی سیر رویدادهای تاریخی تنظیم شده باشد - نیست، بل

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

ابوالفضل رنجبر

هدف اصلی این پژوهش، شیوه های بهره برداری سنتی زراعی از آب رودخانه ی قم به ویژه نحوه ی اجرای تقسیم آب