۱۱۴۰
۱۱
۱۳۹۷/۱۲/۲
سرگذشت بردگی و آزادی بردگان در ایران (1929-1800م/1348-1215ق)

سرگذشت بردگی و آزادی بردگان در ایران (1929-1800م/1348-1215ق)

پدیدآور: بهناز میرزایی ناشر: نشر تاریخ ایرانتاریخ چاپ: ۱۳۹۷مترجم: بهمن دخت اویسی و مرتضی کاظمی یزدی مکان چاپ: تهرانتیراژ: ۱۰۰۰نسخهشابک: 978-600-8687-24-5تعداد صفحات: ۴۵۲ص

خلاصه

این کتاب پی جوی یافتن میراث بیش از یک سده ی کسانی است که به بردگی کشیده شده و تا آزادی نهایی که پیموده اند می باشد. نقشه ی راه آن ها و بازتاب صدای مردم برده شده یا اسیرانی که (ایرانی و غیر ایرانی، مسلمان و نامسلمان) چنین به سرشان آمده. تصویری گسترده همراه با داستان های بسیار از جوامعی که پشتیبان بردگی بوده و آن را تداوم بخشیده اند و یا بردگی را لغو و منع کرده اند.

معرفی کتاب

این کتاب پی جوی یافتن میراث بیش از یک سده ی کسانی است که به بردگی کشیده شده و تا آزادی نهایی که پیموده اند می باشد. نقشه ی راه آن ها و بازتاب صدای مردم برده شده یا اسیرانی که (ایرانی و غیر ایرانی، مسلمان و نامسلمان) چنین به سرشان آمده. تصویری گسترده همراه با داستان های بسیار از جوامعی که پشتیبان بردگی بوده و آن را تداوم بخشیده اند و یا بردگی را لغو و منع کرده اند. از آفریقا در غرب گرفته و تا هند در شرق، تا روسیه و آسیای مرکزی در شمال و شمال خاوری و کشورهای عربی در جنوب پراکنده است. همگرایی این داستان ها که در ایران، ملت را متحول ساخته و به ساختن فرهنگ و هویت آن را کمک رسانده است. این پژوهش عوامل گوناگون که به نهادینه شدن بردگی در ایران از آغاز سده ی نوزده تا میانه ی سده ی بیست تأثیر داشته اند را جستجو می کند. در این بررسی، دوره ای که در آن شیوه های برده داری باستان به لحاظ الگوهای بردگی و نیز قومی مردم برده شده تغییر یافته اند را نیز در نظر دارد. این تغییرها هنگامی که در گستره ی دوره ای از تغییرهای کلان اجتماعی، سیاسی و اقتصادی رخ می داد نیز صورت پذیرفته اند و همچنین در این پژوهش بر تأثیر دخالت های نظامی بیگانگان، نا امنی های مرزی، بی ثباتی سیاسی و بحران اقتصادی تا جایی رفته که این تأثیر شبکه های برده داری سنتی و نیز ساختار زیرین برده سازی مردمان را بسیار تغییر داده است. آنچه  بیش از همه آشکار می  گردد، اینکه تجارت مردمان برده شده سخت با توانمندی حکومتی دارای پیوند بوده است. به این ترتیب همچنان که تجارت برده در دوره های کلانی از عدم تمرکز پیش می رفت، دوره هایی کلان از خود اختیاری نیز می گذشت و آزادی و آرامش بیشتری نیز می یافت.

بررسی های این کتاب از نهادینه شدن برده داری در ایران را روشن می کند و جوراجوری قومی، فرهنگی نیز همراه با ویژگی های خاص هر بافت محلی و تاریخی، اقتصادی و سیاسی شرایط، به تغییر منحصر در پیش یا پس از لغو و فسخ برده داری در آغاز سده ی بیست نیز می انجامید. افزون بر این، این بررسی به تحلیل مسائلی از جنسیت زنان و مردان در جامعه ی ایرانی و تفاوت های حرفه ای و تجربی با چالش های هردو پرداخته است.

فهرست فصل های کتاب:

فصل اول: نگاه  کلی به  تجارت و برده داری در مرزهای ایران 1800-1600 م

فصل دوم: برده داری و تجدید مرزهای ایران 1900-1800 م

فصل سوم: تجارت میان خود برده ها از آفریقا تا ایران 1900- 1800 م

فصل چهارم: الگوهای برده داری

فصل پنجم: بررسی نژادی

فصل ششم: قانون منع تجارت برده

فصل هفتم: گفتمان های ضد برده داری در ایران

فصل هشتم: آزادی و رهایی از بردگی بردگان

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

مجموعه به خط ملاصدرا

مجموعه به خط ملاصدرا

ملاصدرا

نسخه های متعددی به خط مرحوم ملاصدرا شیرازی - اعلی الله مقامه الشریف- به جای مانده، چه آنهایی که تألی

تاریخ در قرآن (تفسیر موضوعی آیات اجتماعی و تاریخی)

تاریخ در قرآن (تفسیر موضوعی آیات اجتماعی و تاریخی)

مجید کافی

محتوای تعدادی از آیات قرآن کریم به توصیف و روایت وقایع اجتماعی گذشته نسبت به زمان ما متمرکز است. این

منابع مشابه بیشتر ...

شیعیان نیجریه

شیعیان نیجریه

نویسندگان

شیعیان نیجریه از یک اقلیت بسیار محدود چندهزار نفری در سال 1979م به جمعیت چند میلیون نفری در سال های

شیخ ابراهیم یعقوب زاکزاکی و نقش بنیادین او در شکل گیری و گسترش تشیع در نیجریه

شیخ ابراهیم یعقوب زاکزاکی و نقش بنیادین او در شکل گیری و گسترش تشیع در نیجریه

امیربهرام عرب احمدی

رویکرد اصلی در این کتاب بر شخصیت شیخ زاکزاکی رهبر و بنیانگزار نهضت حرکت اسلامی شمال نیجریه متمرکز گش