۱۹۱۶
۰
۱۳۸۵/۳/۹
المهدي المنتظر عند الشيعه الاثني عشريه

المهدي المنتظر عند الشيعه الاثني عشريه

پدیدآور: دکتر جواد علي مترجم: ابوالعيد دودو

معرفی کتاب

دکتر جواد علي مورخ شهير عراقي را به خاطر کتاب المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام او مي شناسيم که درده مجلد منتشر شده و جامع ترين کاري است که تاکنون در باره تاريخ جاهليت به انجام رسيده است. وي کتابي هم در باره تاريخ العرب في الاسلام نوشت که تنها يک جلد کوچک از آن منتشر شده و در قم هم افست شده و کتابي نفيس است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اما به تازگي کتابي از وي با عنوان المهدي المنتظر (ع) چاپ شده است که گويا پايان نامه کارشناسي ارشد او در آلمان بوده است. اين کتاب به آلماني بوده و طي سالهايي که جواد علي در عراق بوده خود به عربي در نياورده است. اين امر مي تواند به شرايط خاص عراق و دشواري هاي موجود بر سر راه وي به عنوان يک استاد تاريخ در زمان صدام باشد.

اکنون اين کتاب توسط دکتر ابوالعيد دودو ترجمه و در نجف به چاپ رسيده است.

فصل اول: فکرة الامامة عند الشيعة که مروري است بر افکار چهرهاي اصلي شيعه امامي در قرون نخستين تا اين اواخر در باره امامت.

الفصل الثاني: الخلفاء الحقيقيون للنبي (ص)

الفصل الثالث: الغيبة و الرجعة

الفصل الرابع و الخامس: السفيران الاولان للامام الثاني عشر

الفصل السادس: السفير الثالث حسين بن روح

الفصل السابع: شلمغاني

الفصل الثامن: تطور علم التوحيد عند الشيعة

الفصل التاسع: نهاية الغيبة الصغري

الفصل العاشر: الغيبة الکبري

از نوع ترجمه بي خبريم فقط در کتاب هر کجا به کتاب خاندان نوبختي عباس اقبال ارجاع داده شده نام آن کتاب «خنداني نوبختي» آمده که پيداست مترجم فارسي نمي دانسته است.

 

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.