۲۱۳۳
۰
۱۳۸۵/۴/۳
ابن اعثم و منهجه التاريخي في کتاب الفتوح

ابن اعثم و منهجه التاريخي في کتاب الفتوح

پدیدآور: محمد جبر ابوسعده

معرفی کتاب

با اين که رسم ما بر آن است که کتابهاي تازه چاپ را در اينجا معرفي کنيم اما گاه و بيگاه کتاب تازه اي هم که به دست ما برسد و مهم باشد  و لو  تاريخ چاپ آن گذشته باشد، در اينجا معرفي مي شود.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اثر تک نگارانه اي که در باره کتاب الفتوح ابن اعثم نوشته شده و قريب 18 سال قبل در مصر چاپ شده براي ما هم شگفت بود. اين کتاب نخستين بار در هند چاپ شد و بعدها از روي همان چاپ در بيروت هم به چاپ رسيد. مي دانيم که نسخه فارسي آن از جهاتي کاملتر است و مواردي هم که در چاپ عربي، نسخه نقصي داشت، از روي آن اين چاپ را کامل کردند.

کتاب الفتوح بي اندازه اهميت دارد بيشتر از آن روي که روايتي است متفاوت از تاريخ طبري و منابع رسمي ديگر. بگذريم از اين که قدري داستاني است و از اين جهت ضعف مهمي دارد اما همان هم خود از نگاهي ديگر، بر ارزش اين کتاب مي افزايد.

محمد جبر ابوسعده اين کتاب 500 صفحه اي را در باره اين کتاب ارزشمند نوشته و از جهات مختلف به شرح و توضيح چگونگي اين کتاب و ارزش تاريخي آن پرداخته است.

فصل اول در باره زندگي ابن اعثم و منابع  ابن اعثم در کتاب فتوح است که ضمن آن منابع مستقيم و غير مستقيم آن مورد بررسي قرار گرفته است.

فصل دوم در باره ويژگي هاي تاريخنگارانه ابن اعثم در کتاب الفتوح است

فصل سوم در باره موضع ابن اعثم در باره صحابه و تابعين است.

فصل چهارم در باره قصه و خيال در فتوح بن اعثم است.

فصل پنجم بررسي داده هاي کتاب در باره ازراقه است که به عقيده مؤلف در ارائه اخبار آنان از روش خاصي در اين کتاب پيروي شده است.

نظر شما ۰ نظر

نظری یافت نشد.

پربازدید ها بیشتر ...

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

نقش علمای شیعه در گسترش تشیع در هند: از حمله مغول تا پایان دوره صفویه

راضیه نجاتی حسینی

موضوع این کتاب که بررسی بخشی از تاریخ تشیع (از سده هفتم تا دوازدهم هجری قمری/ چهاردهم تا نوزدهم میلا

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ی ایرانی

اعظم فولادی پناه، مهشید کبیری

پژوهش حاضر در تلاش است با وجود گستردگی محدوده ی زمانی تحقیق (1399-1361ق) علاوه بر بهره مندی از کتب پ

منابع مشابه بیشتر ...

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

رود اناربار: درآمدی بر نظام های سنتی بهره برداری زراعی از آب و زمین در حومه ی شهر قم

ابوالفضل رنجبر

هدف اصلی این پژوهش، شیوه های بهره برداری سنتی زراعی از آب رودخانه ی قم به ویژه نحوه ی اجرای تقسیم آب

زن ایرانی و عصر روشنگری (بازخوانی تاریخ تحول اجتماعی زن ایرانی)

زن ایرانی و عصر روشنگری (بازخوانی تاریخ تحول اجتماعی زن ایرانی)

نازلی اسکندری نژاد

این کتاب تمرکز خود را بر چگونگی ورود و ظهور زنان در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی قرار داده و از نقش بسزا