تازه های کتاب

عنوانفصلنامه تاريخ معاصر ايران ( شماره 32 )

عنوانکورش کبير در قرآن مجيد و عهد عتيق

نویسندهفريدون بدره اي

عنوانپشت صحنه تاريخ علويان آناتولي

نویسندهمصطفي اکينجي

عنوانمظالم انگليس در بين النهرين ( ششمين شماره مجله فصلنامه مطالعات تاريخي )

عنوانالاسلام و حوار الحضارات

نویسندهجمعي از مؤلفان

عنوانالشيعة في افريقيا

نویسندهسعيد اختر رضوي

عنوانمساجد بازار تهران در نهضت امام خميني

نویسندهفرشيد مهري

عنوانسفر به کشورهاي مختلف جهان در ارتباط با انقلاب اسلامي (1352 - 1370 )

نویسندهمحمد باقر انصاري محلاتي

عنوانچهارده سال رقابت ايدئولوژيک شيعه در ايران ( 1343 - 1356)

نویسندهروح الله حسينيان